4 min read

Mobil Finansal Uygulamalar Noktasında Fintek mi Bankacılık mı?

Fintek’lerin geleceğinde Bankacılık nasıl bir yer tutacak? Fintek’lerin sunduğu finansal servis ve hizmetler mobil uygulamalar temelinde bankacılığa ne kadar yakınsayacak?
Mobil Finansal Uygulamalar Noktasında Fintek mi Bankacılık mı?

Fintek’lerin geleceğinde Bankacılık nasıl bir yer tutacak? Fintek’lerin sunduğu finansal servis ve hizmetler mobil uygulamalar temelinde bankacılığa ne kadar yakınsayacak? Bu konulara gelin -bir raporu inceleyerek- birlikte göz atalım. Bahse konu rapor, "App Annie" tarafından ve “Liftoff”un da katkısıyla 2020 yılı verileri baz alınarak hazırlandı ve Türkiye’den birkaç bankanın uygulaması da analizlerde yer bulmuş durumda.

Raporda öne çıkan bazı tespitler şu şekilde sıralanabilir;

  • Mobil finansal uygulamaların cihazlara yüklenmesi 2020 yılında 2019 yılına oranla %15 artış göstermiş, globalde kullanıcılar 4.6 milyar defa cihazlarına finansal uygulamaları indirip yüklemiş, ayrıca bu finansal uygulamalarda 16.3 milyar saat vakit geçirilmiş ve bu harcanan zaman önceki yıla oranla %45 artış göstermiş durumda,
  • Fintek aplikasyonları kullanıcılarıyla etkileşim noktasında çok daha iyi performans göstermiş, en çok ilgi çeken Fintek aplikasyonları en iyi bankacılık aplikasyonlarına göre 10.8x kat daha fazla performans göstermiş, örneğin Güney Kore’de fintek aplikasyonları aylık ortalama 225 kez ziyaret edilip kullanılmış,
  • Maliyetler noktasında ise; 2020 yılında finansal bir aplikasyonun kullanıcının cihazına yüklenmesinin ortalama maliyeti 2.45$ ve bir kullanıcının finansal uygulamaya kayıt olmasının maliyeti ise 7.96$ olarak gerçekleşmiş, aktivasyon ise 2019 yılına göre %5 düşüş göstermiş ve 9.78$ olarak gerçekleşmiş,
  • Dönüşüm oranlarında ise; kullanıcıların uygulamaları kullanmaya çok daha hazır olduğu söylenebilir, öyle ki önceki yıla göre aktivasyon oranı %19’dan %25.1’e yükselmiş, ancak kullanıcıların üyelik kayıdı yapmaları bir önceki yıla oranla düşüş göstermiş, %46.2’den %30.8’e inmiş durumda,
  • Uygulama mağazaları açısından bakıldığında ise; Android mağazanın daha çok pazarlama fırsatı sunduğu belirtilebilir, örneğin bir uygulamanın cihazlara yüklenme maliyeti iOS mağazaya göre 4.5x kat daha ucuz ve aktivasyon maliyeti ise 8x kat daha uygun, buna göre Android cihaz kullanıcılarının neredeyse 2x kat daha çok müşteriye dönüşebileceği tespitinde bulunulmuş.
App Annie’nin raporu 2020 yılını kapsarken 188 aplikasyon incelenmiş, ayrıca 57 milyar etkileşime 81 milyon tıklamaya 12 milyon indirme sayısına ve uygulamalarda ilk yapılan 20 milyon adet işleme bakılmış.

Önemle belirtmek gerekirse, finansal uygulamalara ilişkin 5 ana başlıkta öne çıkan trend tespitlerinde bulunulmuş.

Bunlar;

1.Yatırım, bankacılık, nakit transferleri ve devlet/sosyal yardımlar gibi alanlarda finans uygulamalarına olan talep artıyor,

Finansal Uygulama İndirme Rakamları

2.Mobil, uygulama içi kullanımların küresel olarak büyümesiyle beraber finansal kararları alındığı önemli bir kanal haline geliyor,

Finansal Bir Uygulamada Geçirilen Süre (Saat/Milyar)

3.Oturum bazında, en iyi fintech uygulamaları en iyi bankacılık uygulamalarını 10,8 kata varan bir performansla geride bırakıyor,

Kullanıcı Bazında Aylık Ortalama Oturum Adeti 

4.Perakende bankacılık uygulamaları Kuzey Amerika ve Avrupa'da popüler olmaya devam ederken, fintech uygulamaları APAC bölgesi genelinde zirveye yükseliyor,

Bir Uygulamada Geçirilen Süre Bakımından Büyüme Oranıyla Uygulama Sıralaması (2020)

5.Müşteri dönüşüm, etkileşim, parasal işleme (ya da gelir kazanımına) dönüş vb. Oranlarla kıyaslama yapıldığında Fintech uygulamaları çok daha iyi performans gösteriyor.

Uygulamada Geçirilen Süre Bakımından En İyi Uygulamalara Ait Performans Skorları (2020)

Raporun da işaret ettiği üzere;

2021'de tüketiciler mobil finans işlemlere her zamankinden daha fazla ilgi göstermişlerdir.
Elbette, 2020'deki ekonomik dalgalanmaların finansal piyasalara, finansal hizmetlere ve mobil finansal servislere olan talebin artmasına ve daha fazla tüketicinin bu platformlara katılımını dolaylı olarak teşvik ettiği de söylenebilir.

App Annie tarafından hazırlanan raporu dilerseniz aşağıdaki linkten talep edip indirebilirsiniz.

Şayet yorum yapmak isterseniz buradan giriş yapabilirsiniz!