6 min read

Kripto Para ile Ödemeler

Kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanımı gelecek bir sonraki adım mı? Yanıt, her ne kadar regülasyonlar henüz tam olarak olgunlaşmamış olsa da, kişisel görüşüme göre kesinlikle EVET.
Kripto Para ile Ödemeler

Kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanımı gelecek bir sonraki adım mı? Yanıt, her ne kadar regülasyonlar henüz tam olarak olgunlaşmamış olsa da, kişisel görüşüme göre kesinlikle EVET.

Diğer taraftan, ülkemizdeki mevzuat bakımından değerlendirildiğinde ve özellikle konuya TCMB'nin yaklaşımı noktasında bakıldığında kripto paraların ödemelerde kullanımının önünde yasal engeller olduğunu söyleyebiliriz.

TCMB tarafından yayınlanan "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" kapsamında; bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve PTT ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunmayacağı hususu düzenlenmiştir.

Özetle, kartlı ödeme sistemleri iş modeliyle ödemelerin kripto varlık ile yapılması, kripto varlığın kart kullanarak harcanması, sayılan kuruluşların direkt kendi sistemleri üzerinden başlattıkları ödeme emri ile kripto para alım satımına doğrudan aracılık etmesi, kripto varlıkların fatura, borç ödemesinde kullanılması vb. hususlara yönelik iş modelleri yönetmelik hükmü ile engellenmiştir.

Öte yandan biz yönümüzü globale çevirelim ve tüketicilerin davranışlarını ve beklentilerini anlamaya çalışalım dilerseniz. Bu konuda yani kripto paraların ödemelerde kullanımına dair, bu yılın başlarında ABD'de 8bini aşan katılımcıyla yapılan bir anketin sonuç raporu bizlere bir vizyon sunabilir kanaatindeyim.

Bahse konu anket PYMNTS tarafından geçtiğimiz Şubat ayında yaşları ortalama 47 olan, %32'si üniversite mezunu ve %52'si bayan katılımcıdan oluşan bir kitle üzerinde gerçekleştirilmiş. Ankete katılanların 1.376'sı halihazır da kripto para sahibi, 443'ü önceden kripto para sahibi olmuş ve 6.189'u ise kripto para sahibi değil ve bunların 3.072'si kripto para sahibi olmayı düşünüyor. Esasında kripto sahibi olanların ve olmayanların oluşturduğu böylesi bir kitle ile kripto paraların ödemelerde kullanılmasına dair ilginin ne seviyede olduğu daha sağlıklı şekilde analiz edilmiş denilebilir.

Araştırmanın sonuçlarına aşağıda detaylı bakıyor olacağız. Ancak önden birkaç söz söylemek gerekirse; bu anketin sonuçlarına göre, hem kripto para sahiplerinin hem de sahip olmayanların, bir ödeme seçeneği olarak kripto para birimini kabul eden çok az işyeri olduğunu düşündüklerini gösteriyor.

Nihayetinde bu algının, kripto para birimi hakkında önemli bir anlayış (esasında tam bir bilgi) eksikliği olduğunu düşündüğümüzde ve ana akım ödeme şekli olmadığı/olamayacağı yönündeki endişelerle birleştiğinde, kripto paraların ödemelerde yaygın olarak benimsenmesinin ve kullanılmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğu belirtilebilir.

Öte yandan mevcutta gözlenen bu durum, işletmelerin ve diğer paydaşların gelecekte potansiyel gelirler yaratmaları noktasında önemli bir büyüme fırsatını da temsil edebilir. Nereden baktığınıza bağlı!

İlaveten, tüketicilerin eğitimi ile kart ve üye işyeri sadakat programlarında bulunan bir takım kullanışlı faydaların ve özelliklerin kripto parayla ödeme uygulamalarına monte edilmesi de piyasadaki kabullenmeyi artırmaya yardımcı olabilir.

Raporda öne çıkan bazı tespitleri şimdi maddeler halinde özetlemeye çalışayım:

Tespit-1: Güvenli ve kişiye özel bir ödeme deneyimi sağlıyorsa, tüketiciler kripto paraları ödemelerde kullanmakla ilgileneceklerdir

Geleneksel kredi kartı veya banka hesabı tabanlı ödemelere göre olası gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri nedeniyle, kripto para sahipleri ve sahibi olmayanlar kripto para kullanarak ödeme yapmakla ilgileniyorlar.

Kripto para birimlerini aşağıdaki şekillerde kullanmakla “çok” veya “son derece” ilgilenen tüketiciler.

Kripto para kullanıcılarının yüzde 60'ı, daha özel veya güvenli çevrimiçi alışverişler yapmak için kripto para birimini kullanmakla oldukça ilgileniyor.

Kripto para sahibi olmayanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23), daha özel veya güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak için kripto para birimini kullanmakla çok ilgilidir. Yatırım olarak kripto para birimi satın alan kişilerin ise yaklaşık yüzde 63'ü, daha özel veya güvenli çevrimiçi alışverişler yapmak için kripto para kullanmakla oldukça ilgilidir.

Tespit-2: Günlük alışveriş ödemelerinde kripto para kullanımını yaygınlaştırmak geleneksel kart tabanlı ödeme yöntemlerini dönüştürmek için kritik derecede önemlidir ve bazı tüketiciler belirli işlem türlerinde aracıyı ortadan kaldırmak için kripto para birimini kullanmayı tercih edeceklerdir

Gayrimenkul alımlarında kripto para kullanmakla ilgilenen tüketicilerin yüzde kırkı, bankalar ve emlak şirketleri gibi aracıları ortadan kaldırmak için motive olduklarını söylüyor.

Tüketicilerin, varsa kripto para birimini kullanarak belirli ürünleri satın almalarının olası nedenleri.

Tüketiciler, daha fazla gizlilik ve güvenlik sunduğuna inandıkları için finansal hizmetlerde veya e-ticarette kripto para birimi ile işlem yapmak istiyor: Kripto para birimini kullanarak finansal hizmetler satın almayı düşünen tüketicilerin yüzde 45'i, işlemleri daha özel hale getireceğini söylüyor. Yüzde kırk ikisi, finansal işlemlerini daha güvenli hale getireceğini söylüyor.

Kripto para kullanarak eğlence ve medya ürünleri satın almayı düşünen tüketicilerin yüzde otuz dokuzu, çevrimiçi ödemeleri daha verimli hale getireceğini ve yüzde 36'sı işlem maliyetlerini düşüreceğini söylüyor. Kripto para kullanarak bilgisayar ve elektronik satın almakla ilgilenen tüketicilerin yüzde otuz sekizi, bunun daha düşük çevrimiçi işlem maliyetleri nedeniyle olduğunu söylüyor.

Tespit-3: Tüketiciler, geleneksel kart ödemelerinde olduğu gibi indirim kampanyaları ve sadakat ödülleri ile desteklenen kripto para birimi ödemelerini tercih ediyorlar

Mevcut veya eski kripto para sahiplerinin yüzde 59'u, eğer indirimler söz konusu ise, kriptoyu bir ödeme yöntemi olarak kullanmakla oldukça fazla ilgileniyorlar. Halihazırda kripto para ile alışveriş yapan veya geçmişte yapmış olanlar arasında ise bu oran yüzde 65'e çıkarken, yapmayanlarda yüzde 51'e düşüyor. Kripto para sahibi olmayanların yüzde yirmi üçü ise, indirim teklif edilirse kripto para birimleri ile ödeme yapmakla oldukça ilgileneceğini belirtiyor.

Kripto para birimlerini yukarıdaki gibi kullanmakla “çok” veya “son derece” ilgilenen tüketiciler.

Mevcut veya eski kripto para sahiplerinin yüzde elli dokuzu, sadakat ödülleri mevcut olsaydı, kriptoyu ödeme yöntemi olarak kullanmakla ilgileneceğini söylüyor. Bu oran, halihazırda kripto para birimi kullanarak alışveriş yapanlar arasında yüzde 66'ya yükselirken, yapmayanlarda yüzde 50'ye düşüyor.

İşyerleri için şöyle bir tespit olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor; çevrimiçi satın alımlar için ödeme adımından kripto seçeneği mevcutsa, hem kripto para sahiplerinin (yüzde 57) hem de sahip olmayanların (yüzde 21) kripto ödemeyi tercih ediyorlar.

Tespit-4: Bilgi eksikliği, kripto paraların ödemelerde benimsenmesi ve kullanımı için önemli bir engeldir: kripto para sahibi olmayanların yüzde 75'i, yeterince bilmedikleri için kripto paraya sahip olmadıklarını söylüyorlar

X Kuşağının yüzde 77'si ile baby-boomers ve genel olarak ileri yaşlardakilerin yüzde 76'sı bilgi eksikliği nedeniyle endişelerini dile getiriyorlar. Baby-boomers ve yaşlıların yüzde otuz dokuzu ve X kuşağının yüzde 33'ü kripto para biriminin yeterince yaygın olmadığı konusunda endişeliler.

Nesillere göre hiç kripto para satın almama nedenleri

Tüm nesillerin yaklaşık dörtte biri ise, kripto para biriminin değerinin çok değişken olduğunu düşünüyorlar.

Kullanım kolaylığı ile ilgili endişeler ise potansiyel bir engel oluşturuyor. Kripto para sahibi olmayanların sadece yüzde 19'u kripto para birimi kullanarak alışveriş yapmanın kolay olacağına inanırken, kripto para ile alışveriş yapanların yüzde 55'i bunun kolay olduğunu söylüyor.

İşyerlerinde ödemelerde kripto kabulünün nispeten düşük olması, tüketicilerin kripto para birimlerini benimsemesinin önündeki bir başka engel olarak duruyor. Harcayacak kripto parası olan tüketiciler, onu harcamanın yollarını aradıklarını söylüyorlar. Kripto sahiplerin yüzde elli biri, kripto para birimini kabul eden işyerlerinden satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor ve kripto sahiplerin yüzde 47'si özellikle kripto kabul eden işyerlerini aradıklarını belirtiyor. Kripto sahiplerin yüzde kırk yedisi, kripto para birimini kullanabilselerdi muhtemelen satın alımlara daha fazla harcama yapacaklarını söylüyorlar.

Hiç kripto para satın almamış olma nedenleri
Özetle araştırma; kripto para birimine olan ilginin, harcamalarda kullanmak amacıyla kullanmak isteyen tüketiciler arasında istek kazandığını gösteriyor. Araştırmalar, mevcut veya eski kripto sahiplerin üçte ikisinin ödeme yapmak için kripto para satın almayı tercih edeceğini ve neredeyse hepsinin bu para birimiyle en az bir ürün satın almayı düşüneceğini gösteriyor.

Yukarıdaki raporun orijinaline aşağıdaki linkten erişebilirsiniz;

İyi Pazarlar.

Şayet yorum yapmak isterseniz buradan giriş yapabilirsiniz!