3 min read

Ödeme ve E-Para Kuruluşu Faaliyet İzni Başvuruları Hakkında TCMB Duyurusu

18 Ocak 2022 tarihinde TCMB tarafından ödeme ve elektronik para kuruluşu izni almak üzere faaliyet izni (lisans) başvurusunda bulunan firmalara yönelik bir bilgilendirme duyurusu yapılmış idi.
Ödeme ve E-Para Kuruluşu
Faaliyet İzni Başvuruları Hakkında TCMB Duyurusu

Bilindiği üzere; 6493 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödeme ve elektronik para kuruluşları TCMB'den izin almak kaydıyla faaliyette bulunabiliyorlar.

1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan güncel Yönetmelik kapsamında ise ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet izni başvurularına ilişkin iletilmesi gerekli belgeler ve sürece dair hususlar ise “Faaliyet izni” başlıklı 11 inci maddesinde düzenlenmişti.

Bu kapsamda, ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere yapılacak başvurulara ilişkin olarak TCMB tarafından aşağıdaki hususların vurgulanmasında fayda görüldüğü duyuruda ifade edilmektedir.

Şimdi gelin birlikte TCMB'nin 18 Ocak tarihli duyurusunda vurguladığı başlıklara birlikte bir göz atalım;

Öncelikle, başvuruların ve sunulacak belgelerin elden yetkili kişi/lerce yapılması gerekiyor;

Faaliyet izni başvurularının ve faaliyet izniyle ilgili sunulacak belgelerin tesliminin doğrudan yetkili temsilciler tarafından elden Bankamız İdare Merkezine yapılması gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere; faaliyet izin başvuru süreci 3 aşamalı olarak yürütülüyor, başvuru sürecine dair daha detaylı bilgilere yine şu linkteki yazımdan bakabilirsiniz.

1.Aşama: Ticaret Siciline Tescil Aşaması

 • Faaliyet izni başvurusu yapacak anonim şirketin belirtilen asgari sermaye tutarının tamamının nakden ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Ticaret unvanının ticaret siciline tescil edilmesinden önce Yönetmelik EK-11-A, EK-11-B, EK-11-C, EK-11-D formlarını ve başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontu TCMB’ye iletmelidir.
 • Başvuru ücreti olan 500K TL ve ödenmesi gereken ilgili kanuni yükümlülüklerin (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gibi) TCMB Ankara Şubesi nezdindeki TR93 0000 1001 0000 0453 8000 01 IBAN no.lu hesaba yatırılması ve açıklama kısmında "XXXX A.Ş. Faaliyet izni başvuru ücreti" ifadesinin bulunması gerekmektedir.
 • Dekont TCMB Ankara Şubesi Bankacılık İşlemleri servisinden temin edilebilecektir. Başvuru ücreti hiçbir durumda geri ödenmez!
 • TCMB’ye sunulan belgeler üzerinden Şirkete ve ilgili diğer taraflara ilişkin ön inceleme ve araştırma yapılır.
 • Araştırmanın tamamlanmasının ardından TCMB tarafından bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir.

2. Aşama: İstihbari İnceleme Aşaması

 • Belgenin tebliğ edilmesini takip eden 6 ay içerisinde istihbari inceleme aşaması için TCMB’ye başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Bu aşamada Yönetmelik EK-15’te yer alan belgelerin TCMB’ye sunulması gerekmektedir.
 • Bu aşamanın sonucu, TCMB tarafından başvuru sahibi Şirkete bildirilir.

3.Aşama: Nihai Onay Aşaması

 • İstihbari aşama sonucunda yazılı bildiri takiben en geç 120 gün içerisinde TCMB’ye nihai onay aşaması için başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Bu aşama için Yönetmelik EK-16’da yer alan belgelerin TCMB’ye sunulması gerekmektedir.
 • Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uyarınca oluşan teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi için TCMB Ankara Şubesi Bankacılık İşlemleri servisi ile iletişime geçilebilir.
 • Başvurunun onaylanması durumunda, faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce TCMB tarafından tebligat yapılır, bu tebligat alındığında finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin TCMB’ye sunulması gerekecektir.
 • Lisans ücreti olan 1 mio TL ve ödenecek kanuni yükümlülüklerin (BSMV gibi) TCMB Ankara Şubesi nezdindeki TR93 0000 1001 0000 0453 8000 01 IBAN no.lu hesaba yatırılması ve açıklama kısmında "Faaliyet izni lisans ücreti" ifadesinin bulunması gerekmektedir.
 • Ödemeye ilişkin dekontun faaliyet izni verilen kuruluşun faaliyete başladığına dair bildirim yazısının ekinde sunulması gerekmektedir.

TCMB'nin 18 Ocak tarihli duyurusuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz;

Başvuruda bulunan veya başvuracak firmalara şimdiden kolaylıklar dilerim.

Projelerin hakkında görüşmek, soruların varsa yanıt almak ya da sadece tanışmak için online bir görüşme yapmak istersen:

Şayet yorum yapmak isterseniz buradan giriş yapabilirsiniz!