3 min read

Açık Açık Evrimleşiyoruz!

"Açık Bankacılık" bugünlerde sık sık karşımıza çıkar oldu! Finansal hizmetler alanı içinde olanlar ya da finansal terminolojiye aşina olanlar elbette ne anlama geldiğini bilebilirler.
Açık Açık Evrimleşiyoruz!

Diğer yandan, henüz finansal tüketici ol(a)mamış ya da finansın kapsayıcı alanının dışında kalmış olanlar için kısa bir tanımlama yapmakta yarar var.

"Açık Bankacılık" ya da İngilizce olarak diğer isimlendirmeyle “Open Banking” ve "Open Bank Data”, en kısa tabiriyle finansal verilerin daha iyi bankacılık ve finans olanakları sunulması için üçüncü parti kuruluşlarla paylaşıldığı güvenilir bir hizmet modelidir.

Tanımlamayı bir daha genişletip teknik terimlerle süslediğimizde ise; Açık bankacılık, en basit anlatımı ile üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara, kullanıcıların izinleri dahilinde finansal bilgilerine erişmelerini ve işlem gerçekleştirebilmelerini sağlayan güvenli bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu sayede bu bilgilere erişen üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar tarafından müşteriler için yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, finansal ürün ve hizmetlere ilişkin şeffalık ve rekabetin artırılması ve böylece müşteriler için finansal hayatın kolaylaştırılması ve müşteri deneyiminin artırılması hedeflenmektedir.

Peki Açık Bankacılık Ne Sağlıyor?

Özetlemek gerekirse;

  • Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi
  • Finans sektöründe şeffalık ve rekabetin artırılması
  • Finansal hayatın kolaylaştırılması
  • Finansal kapsayıcılığın artırılması
  • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi

vb. faydaları sunuyor diyebiliriz.

Peki Açık Bankacılık Neden Önemli?

Neden ödemli olduğunu dilerseniz tane tane ve adım adım izah etmeye çalışalım;

Açık bankacılık getirdiği yenilik ve düzenlemelerle beraber küresel çapta etkilerini göstermeye başlamıştır.

Bu değişim ve dönüşüme tüm finansal kuruluşlar uyum sağlamak durumundadır.

Açık bankacılık sadece bir inovasyon veya regülasyondan kaynaklanan bir zorunluluk olmasının ötesine geçerek, bankacılık sektörünün geleceğini tasarlayan en önemli gelişmedir.

Dünyanın genelinde olgunlaşmaya başlayan açık bankacılık, her ülkede finansal hizmetler için yeni iş modellerine olanak sağlayarak büyük bir dönüşüme öncülük edecektir.

Bireylerin birden fazla bankada veya finansal kurumdaki verileri üzerinden aynı anda işlem yapmasına imkân veren açık bankacılık finansal hizmetleri tüm insanların erişebileceği bir düzeye taşıyor.

Yani neymiş?

Finansal katılım için sağladığı bu kolaylık ile birlikte müşteri deneyimini iyileştirmek için önemli bir araç oluyor.

Peki Açık Açık Nereye Gidiyoruz?

Şimdi bu "Açık" kelimesi temelinde bankacılıkta nereye doğru evrildiğimizi aşağıdaki grafikten çözmeye çalışalım :)

Orijinal Kaynak SPIR ve WhiteSight'tan Türkçeleştirilmiştir.

"Geleneksel bankacılığı = kapalı bankacılık" olarak ele alıp günümüzde çokça konuşulan ve sıkça çalışılmaya başlanıp regülatörler tarafından düzenlenen bu "Yeni nesil bankacılık = açık bankacılık" yaklaşımını yukarıda işledikten sonra, şimdi sırada ne var ona bakabiliriz!

Bilindiği üzere; bugünlerde açık bankacılık, API (application programming interface / finansal hizmetlere ait servislerin dışarı açılması / uygulama programlama arayüzleri) servislerinin açılması, hesap bilgilerinin dışarı ile paylaşılması, ödeme işlemlerinin haricen başlatılması gibi hizmetlere dair veri paylaşımı şeklinde ilerliyor.

Bir sonraki aşama ise, açık finans olacak gibi duruyor, yani; finansal sektör sınırları içerisinde verilerin ve yeteneklerin paylaşılması ya da servis modeli bankacılığının (bu konuda Aralık 2021 ayında ülkemizde BDDK tarafından yönetmelik de yayımlanmış idi) yaygınlaşması olarak ifade edilebilir.

İleri aşamada ise, açık ekonomi şeklinde daha geniş bir kapsayıcılığı içeren finansal hizmetler aşaması olabilir, yani; sadece finansal sektör içerisinde değil finansal sektör ve diğer endüstriler arasında veri ve yeteneklerin paylaşılması olarak değerlendirilebilir. Örneğin; e-ticaret, oyun, kurum tahsilatları, sağlık, telekom, otomotiv, lojistik ve daha birçok sektör ile finans sektörü arasındaki veri paylaşımının ya da sektörler arası farklı becerilerdeki yeteneklerden karşılıklı faydalanılmasının artması gibi.

Nihayetinde, açık bankacılıktaki bu evrimleşmenin finans endüstrisini oligopolistik rekabetten radikal bir işbirliği ortamına taşıyacağını, kurum merkezli iş modellerinin tamamen müşteri odaklı bir modele ulaşmasını sağlayacağını öngörebiliriz.

İzleyelim bakalım neler olacak! Nereye evrileceğiz!

İyi ve sağlıklı günler dilerim.

Şayet yorum yapmak isterseniz buradan giriş yapabilirsiniz!